Showing posts with label FRMS Checker V4. Show all posts
Showing posts with label FRMS Checker V4. Show all posts

Monday, September 3, 2018

Sử dụng lệnh Select kết hợp với FRMS Check Tool để xuất lớp bản đồ thành Shapefile

Sau khi có được kiến thức về cách dùng lệnh Select để truy vấn dữ liệu, thêm vào đó Checker Tool đã hỗ trợ xuất bản đồ thành Shapefile theo ...

Monday, August 27, 2018

Tìm kiếm các lô bị xóa hoặc sai diện tích sau khi tiến hành chia tách lô trong phần mềm FRMS

Trong quá trình kiểm tra và xử lý số liệu cho một số đơn vị, tôi thấy có một lổi có thể gây sai giá trị Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệ...

Wednesday, August 22, 2018

FRMS Checker Tool 1.3.0 ngày 22.8.2018

Link tải về công cụ kiểm tra dữ liệu FRMS Checker Tool 1.3.0 http://bit.ly/2LiDL3S Phiên bản này cập nhật chức năng xuất bản đồ của lớp l...

Tuesday, August 14, 2018

FRMS Checker Phiên bản 1.2.9 ngày 14.8.2018

Đêm Gia Lai buồn quá ngồi chả biết làm gì viết thêm vài chức năng cho anh em dùng. Đầu tiên là Link tải phiên bản FRMS Checker 1.2.9: Tải ...