Monday, February 10, 2020

21 CÂU HỎI ĐÁP CỦA WHO VỀ CORONAVIRUS

Ngày 6.2, Bộ Y tế chính thức công bố 21 câu hỏi-đáp về coronavirus của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trong đó, ngoài việc hướng dẫn phòng ngừ...