Sunday, September 30, 2018

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng Bài viết này có video. Tình huống trong bài viết này là Tỉnh các a...

Tuesday, September 25, 2018

Lổi Font chữ trên phần mềm FRMS trên hệ điều hành Windows 8, Windows 10

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách thay đổi Font chữ hệ thống trong Windows 7 , tuy nhiên Windows 8 và Windows 10 thì do có thay đổi trong hệ t...

FRMS Checker 1.3.2 cập nhật ngày 26/9/2018

Đã cập nhật từ phiên bản 1.3.1 lổi đúp lô trong bảng thông tin thuộc tính Phiên bản này có gì mới: 1. Ở chức năng kiểm tra loại đất loại ...

Một số cách để kiểm tra tính hợp lệ của chủ rừng trong FRMS

Khi chúng ta in báo cáo phát hiện thấy biểu 2A lệch so với biếu 1A, mà chúng ta nghi ngờ là do giá trị chủ rừng trong bảng thông tin lô rừng...

Monday, September 24, 2018

Tạo bộ cài đặt cho dự án trong VB.Net

Sau khi code xong một dự án trong Visual Studio, tao muốn triển khai về người dùng thì phải làm 1 bộ cài đặt, đóng gói tất cả mọi thứ vào tr...