Hướng dẫn sử dụng Convert Tool dùng để chuyển đổi cấu trúc dữ liệu 2.0 -> 3.0 và copy lên máy chủ trung tâm

Đối với phiên bản phần mềm FRMS 3.0 ngoài có thể 1 số chức năng, quy trình mới, cấu trúc dữ liệu bên trong cũng được nhà phát triển họ thay đổi, nên nếu chúng ta đang sử dụng phiên bản 2.0 để cập nhật diễn biến thì không thể sử dụng chức năng đồng bộ trên bản 2.0 để đồng bộ dữ liệu lên máy chủ trung tâm (3.0) được.
Muốn đưa dữ liệu ở phiên bản 2.0 (Lưu ý chỉ những bản 2.0 nào đã cập nhật diễn biến 2018 thôi nhé) lên máy chủ trung tâm thì ta cần một công cụ gọi là Converter Tool do nhà phát triển họ làm thêm để xử lý những tình huống như thế này.

Nguyên tắc làm việc của công cụ Converter Tool gồm 3 bước.
Bước 1: Nó sẽ chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của phần mềm FRMS trên máy cá nhân chúng ta từ 2.0 lên 3.0.
Bước 2: Nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên máy chủ trung tâm (các xã do người dùng chọn, 1 hoặc nhiều xã).
Bước 3: Copy toàn bộ dữ liệu của các xã đang chọn từ máy cá nhân chúng ta lên máy chủ trung tâm (thay thế cho dữ liệu vừa bị xóa)

Trước khi thực hiện convert, chúng ta lưu lại (backup) dữ liệu đang làm tránh trường hợp rủi ro nhé.

Ai chưa biết sao lưu dữ liệu trên máy mình thì tham khảo ở đây 

OK, Để thực hiện đầu tiên bạn tải công cụ Converter Tool về đã nhé:

Link tải: Bấm vào đây để tải về Convert Tool 3.0.7

Sau khi tải về, giải nén vào đâu đó trên máy, vào thư mục vừa giải nén

Kích đôi vào file DataConverter.jar để tiến hành chạy tool

Chổ này lưu ý là máy bạn phải được cài java nhé, nếu chưa có java thì có thể tải java về và cài lên máy ở đây Bạn thấy file DataConverter.jar có hiện biểu tượng Java ở trước tên file là chạy được, trường hợp nó ko hiện lên mà nó hiện biểu tượng winrar thì kích phải lên, chọn Open with ... rồi chọn javaCửa sổ Converter tool xuất hiện. 
Trước tiên là kết nối công cụ với phần mềm FRMS mà mình muốn Convert

Các thông tin trên để nguyên. Trước khi bấm [kết nối] thì phải chắc chắn là phần mềm FRMS 2.0 mà mình cần Convert phải được khởi động Cơ sở Dữ liệu

Phải khởi động CSDL trước khi bấm kết nối nhé.

Sau khi kết nối thành công nó nhảy vào giao diện để chuyển đổi
1: Chọn tỉnh
2: Chọn Huyện
3: Chọn 1 hoặc nhiều xã (Ctrl + A để chọn hết, Giữ Ctrl và bấm vào xã để chọn nhiều xã). Theo tôi lần đầu cứ chọn đi 1 xã để Test, nếu OK, lần sau chọn các xã khác, loại xã đó ra.
4: Nâng cấp CSDL (như đã nói trên, nếu convert từ 2.0 lên 3.0 thì dùng nút này. Nếu từn 3.0.5 lên 3.0.6 thì khỏi)
5: Làm sạch (Tức là xóa hết dữ liệu của bạn tại máy chủ trung tâm - cái này bắt buộc)
6: Copy lên máy chủ (đây là cái mình cần)

Lưu ý: ở bước 4,5,6 cứ mỗi lần bấm thì tiến trình ở bên dưới sẽ chạy, 3 nút lệnh đó sẽ mờ đi, khi nào tiến trình chạy xong nó mới sáng trở lại để ta bấm tiếp.

Nếu ko có lổi gì cả thì mở http://frms.vnforest.gov.vn kiểm tra xem dữ liệu đã OK chưa, nếu OK rồi thì lấy bản FRMS 3.0 mới nhất tải dữ liệu lần đầu về nhé.
0 nhận xét:

Post a Comment