Showing posts with label FRMS. Show all posts
Showing posts with label FRMS. Show all posts

Saturday, June 24, 2023

So sánh mã nhóm chủ rừng giữa thông tư 26 và 33

Bài viết này chủ yếu là để lưu lại mã chủ rừng của dữ liệu FRMS nhằm mục đích filter dữ liệu khi cần thiết. Trong FRMS 3.0 chủ rừng quản lý ...

Monday, July 29, 2019

Công cụ rà soát, khắc phục lỗi dữ liệu cập nhật diễn biến rừng

Công cụ kiểm tra, phát hiện lỗi dữ liệu cập nhật diễn biến rừng  được ban hành trên website của Cục kiểm lâm, anh em nào bị lỗi thì down về ...

Tuesday, January 29, 2019

Nguyên nhân và Cách kiểm tra sai số liệu đầu kỳ trong FRMS

Hiện tại là thời điểm báo cáo số liệu tài nguyên rừng của các đơn vị lên Cục Kiểm lâm và Tổng cục Lâm nghiệm. Về cơ bản tôi thấy ở một số...

Thursday, January 3, 2019

Hướng dẫn tìm kiếm những lô rừng trồng cây đặc sản

Hi mọi người,  bài này sẽ hướng dẫn mọi người cách để xuất ra được lớp các lô rừng có trồng cây đặc sản (lô trồng rừng thuần loài và hỗn loà...

Friday, November 16, 2018

Tải dữ liệu tài nguyên rừng từ công cụ VNFRDownloader và thêm vào FRMS đúng tọa độ

Một số anh chị bảo sau khi tải dữ liệu từ công cụ VNFRDownloader và add vào phần mềm FRMS thì không khớp, lệch tọa độ. Video này sẽ hướng dẫ...

Saturday, November 3, 2018

FRMS 3.0.6 ngày 20.10.2018

Phiên bản ngày 20.10.2018 cơ bản giống bản ngày 4.9.2018 nhưng được xóa trắng hết dữ liệu bên trong nên khi tải lần đầu không còn bị hỏi này...

Wednesday, October 10, 2018

Những lổi hay gặp khi cập nhật diễn biến trong FRMS - Phần 1

Trong quá trình cập nhật diễn biến bằng phần mềm FRMS, có nhiều anh chị không để ý đến một số thao tác cập nhật, những thao tác này sau đó s...

Tuesday, October 9, 2018

Cập nhật diễn biến rừng từ những thay đổi của ảnh vệ tinh

Video này hướng dẫn cách để mọi người có thể tìm các biến động về rừng thông qua ảnh về tinh, trên cơ sở đó thực hiện kiểm tra và cập nhật d...

Hướng dẫn tạo lô mới từ lớp 3 loại rừng (Mapinfo) và cập nhật diễn biến

Mục tiêu của video là hướng dẫn mọi người biết cách sử dụng chức năng COPY và PASTE trong QGIS để copy không gian của 1 lô rừng từ lớp 3 loạ...

Monday, October 8, 2018

FRMS Desktop 3.0.6 phiên bản phát hành ngày 4/9/2018 bởi Cục Kiểm lâm

Có nhiều bạn vẫn hỏi mình link tải phiên bản FRMS desktop 3.0.6. Hiện tại bản mới nhất được phát hành ngày 4/9/2018 bởi Cục Kiểm lâm và c...

Sunday, September 30, 2018

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng Bài viết này có video. Tình huống trong bài viết này là Tỉnh các a...