Tuesday, December 11, 2018

Hướng dẫn xuất lớp bản đồ của 1 loại diễn biến theo năm

Bài viết này hướng dẫn mọi người cách xuất các lô rừng có diễn biến trong năm thành 1 lớp dưới dạng shapefile. Có 2 cách thực hiện: Cách...

Saturday, December 8, 2018

Các lổi người dùng thường gặp phải trong quá trình nhập diễn biến rừng vào phần mềm FRMS

Trong quá trình nhập diễn biến vào phần mềm FRMS, một số anh chị vì chưa quen với phần mềm đã thực hiện nhập số liệu vào không đúng quy trìn...

Kiểm tra các lô rừng thiếu giá trị làm sai lệch báo cáo 1A và 2A

Một số đơn vị hiện tại vẫn bị sai lệch số liệu giữa biểu 1A và 2A, nguyên nhân của việc sai lệch 2 biểu này là do cách tính của 2 báo cáo nà...

Tuesday, December 4, 2018

Hướng dẫn xóa các diễn biến mà không còn tồn tại lô rừng

Vừa mới xử lý xong cho 1 anh trường hợp này nên Post lên cho các anh em khác hôm trước có hỏi mà bận quá chưa trả lời được. Trường hợp lô ...

Monday, December 3, 2018

Một số quy trình cập nhật được thiết kế theo dạng card cho anh em nào chưa có.

QUY TRÌNH CẬP NHẬT DIỄN BIẾN BẰNG HÌNH ẢNH (Hỗ trợ các anh em đào tạo hoặc cập nhật diễn biến) 1. Quy trình cập nhật hàng loạt diễn biế...

Các nguyên nhân có thể làm cho việc đồng bộ không thành công !

Chào mọi người, hiện tại là thời gian chúng ta nhập xong diễn biến năm 2018 và thực hiện việc đồng bộ lên máy chủ trung tâm và có khá nhiều ...