Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts

Tuesday, June 27, 2023

Hướng dẫn tạo mới dự án trên QGIS và đồng bộ lên Qfield

  Video này sẽ hướng dẫn mọi người tạo 1 dự án trên QGIS, đưa các lớp vector vào và đồng bộ lên QfieldCloud để có thể sử dụng điện thoại thu...

Wednesday, June 21, 2023

Hướng dẫn thêm toạ độ XY vào bảng dữ liệu thuộc tính trong QGIS

  Vídeo này sẽ hướng dẫn cách thêm toạ độ XY vào bảng thuộc tính của một lớp điểm (point) với các hệ toạ độ khác nhau bằng công cụ Add X/Y f...

Monday, June 19, 2023

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ VN2000 hội nhập của các tỉnh vào QGIS 3.0

Bước 1: Kéo về dưới, tìm đến Tỉnh mà bạn muốn thêm hệ toạ độ vào QGIS 3.0 Bước 2: Mở QGIS 3.0, Vào menu Settings chọn Custom Projections Bướ...

Monday, July 29, 2019

Công cụ rà soát, khắc phục lỗi dữ liệu cập nhật diễn biến rừng

Công cụ kiểm tra, phát hiện lỗi dữ liệu cập nhật diễn biến rừng  được ban hành trên website của Cục kiểm lâm, anh em nào bị lỗi thì down về ...

Friday, March 1, 2019

Làm sao để hiện Google Satellite trên QGIS 2.18 và 3.0 ?

Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách show ảnh vệ tinh trên QGIS 2.18 hoặc 3.0 Đầu tiên vào QGIS Trong cửa sổ Brow...

Tuesday, January 29, 2019

Nguyên nhân và Cách kiểm tra sai số liệu đầu kỳ trong FRMS

Hiện tại là thời điểm báo cáo số liệu tài nguyên rừng của các đơn vị lên Cục Kiểm lâm và Tổng cục Lâm nghiệm. Về cơ bản tôi thấy ở một số...

Thursday, January 3, 2019

Hướng dẫn tìm kiếm những lô rừng trồng cây đặc sản

Hi mọi người,  bài này sẽ hướng dẫn mọi người cách để xuất ra được lớp các lô rừng có trồng cây đặc sản (lô trồng rừng thuần loài và hỗn loà...

Tuesday, December 11, 2018

Hướng dẫn xuất lớp bản đồ của 1 loại diễn biến theo năm

Bài viết này hướng dẫn mọi người cách xuất các lô rừng có diễn biến trong năm thành 1 lớp dưới dạng shapefile. Có 2 cách thực hiện: Cách...

Saturday, December 8, 2018

Các lổi người dùng thường gặp phải trong quá trình nhập diễn biến rừng vào phần mềm FRMS

Trong quá trình nhập diễn biến vào phần mềm FRMS, một số anh chị vì chưa quen với phần mềm đã thực hiện nhập số liệu vào không đúng quy trìn...