Monday, October 7, 2019

Làm sao để trộn nhiều layer trong QGIS thành 1 layer duy nhất

Trong quá trình làm việc, đôi khi mình nhận dữ liệu bản đồ từ các đơn vị dưới dạng từng file bản đồ riêng biệt (thường được lưu theo từng xã), nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta muốn gộp các layer này lại với nhau thành 1 layer duy nhất thì bài viết sau là 1 cách để mọi người có thể tham khảo và thực hiện trên QGIS.

Bước 1: Mở các layer mà bạn muốn gộp dữ liệu. Chọn lệnh Merge Vector layers từ menu Vector --> Data Management Tools.

Cửa sổ Merge Vector Layers xuất hiện
Bước 2: Chọn các lớp đầu vào (các lớp cần gộp)


Bước 3: Chọn tọa độ cho lớp đích (lớp sẽ được gộp) và Bấm Run để tiến hành gộp


Sẽ mất 1 ít thời gian để QGIS tiến hành xử lý, sau khi xong bấm Close để thoát khỏi cửa sổ Merge Vector Layers.

Sau khi xong, ta có 1 lớp Merged, bao gồm dữ liệu của tất cả các lớp trước đó. Ta có thể lưu thành Shapefile hoặc Mapinfo file để sử dụng


Hy vọng chức năng nhỏ này có thể giúp mọi người trong trường hợp cần đến.

Xem video hướng dẫn
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment