Showing posts with label FRMS Checker V4. Show all posts
Showing posts with label FRMS Checker V4. Show all posts

Wednesday, January 2, 2019

Xuất lớp thành shapefile với 2 chữ số thập phân ở các trường số

Happy new year 2019! Lâu rồi không viết gì trên blog, hôm nay ngày đầu năm lại có 1 anh hỏi vấn đề này nên viết lên đây để các anh em khác...

Saturday, December 8, 2018

Kiểm tra các lô rừng thiếu giá trị làm sai lệch báo cáo 1A và 2A

Một số đơn vị hiện tại vẫn bị sai lệch số liệu giữa biểu 1A và 2A, nguyên nhân của việc sai lệch 2 biểu này là do cách tính của 2 báo cáo nà...

Tuesday, December 4, 2018

Hướng dẫn xóa các diễn biến mà không còn tồn tại lô rừng

Vừa mới xử lý xong cho 1 anh trường hợp này nên Post lên cho các anh em khác hôm trước có hỏi mà bận quá chưa trả lời được. Trường hợp lô ...

Thursday, November 29, 2018

Hướng dẫn sử dụng chức năng Xóa các lịch sử lô trùng lặp trong hệ thống

FRMS Checker Tool 1.3.6 ngày 29/11/2018 và chức năng xóa các lịch sử trùng lặp để giảm dung lượng cho cơ sở dữ liệu. Chức năng này chỉ dà...

Wednesday, November 28, 2018

Sunday, November 11, 2018

Tâm sự tháng 11/2018 - FRMS Checker thực ra có từ bao giờ?

Nhiều người hỏi sao cái FRMS Checker hữu ích mà giới thiệu cho anh em muộn vậy? Thực ra anh Checker Tool này có khá là lâu lắm rồi, từ hồi m...

Tuesday, November 6, 2018

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo

Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển san...

Saturday, October 20, 2018

FRMS Checker 1.3.4 ngày 02/11/2018

Phiên bản này thêm chức năng khôi phục lịch sử lô gốc 2014 cho những lô tạo mới để sửa lổi Topo khó nhai. Nếu bạn chưa biết chức năng khôn...

Saturday, October 13, 2018

Hướng dẫn sửa lổi Topo cho lô rừng bằng cách tạo lô mới và khôi phục lại lịch sử dòng lịch sử lô gốc.

Trong bản FRMS 3.0.6 có một chức năng khác phiên bản trước ( 1.4, 2.0) là khi tạo mới lô rừng, nếu lô đó trùng tên với lô trước đó thì dòng...

Thursday, October 11, 2018

Hướng dẫn xuất dữ liệu diễn biến rừng thành Shapefile và mở trong Mapinfo

Nhiều anh chị sau khi xuất xuất dữ liệu ra Shapefile bằng FRMS checker OK những sau đó dùng Qgis chuyển sang Tab rồi mở trên Mapinfi lại khô...

Wednesday, October 10, 2018

Những lổi hay gặp khi cập nhật diễn biến trong FRMS - Phần 1

Trong quá trình cập nhật diễn biến bằng phần mềm FRMS, có nhiều anh chị không để ý đến một số thao tác cập nhật, những thao tác này sau đó s...

Tuesday, September 25, 2018

FRMS Checker 1.3.2 cập nhật ngày 26/9/2018

Đã cập nhật từ phiên bản 1.3.1 lổi đúp lô trong bảng thông tin thuộc tính Phiên bản này có gì mới: 1. Ở chức năng kiểm tra loại đất loại ...