Tuesday, November 5, 2019

8 thứ trong nhà làm sóng wifi yếu đi mà chúng ta không biết

Dù bạn dùng wifi ở ngay cạnh router nhưng vì sao vẫn kết nối chập chờn? Vì có những vật dụng trong nhà làm sóng wifi yếu đi mà chúng ta kh...

Thursday, October 10, 2019

Monday, October 7, 2019

Làm sao để trộn nhiều layer trong QGIS thành 1 layer duy nhất

Trong quá trình làm việc, đôi khi mình nhận dữ liệu bản đồ từ các đơn vị dưới dạng từng file bản đồ riêng biệt (thường được lưu theo từng xã...

Saturday, September 28, 2019

9 mẹo và thủ thuật để trở thành chuyên gia sử dụng Microsoft Word

Khi nói đến phần mềm xử lý văn bản, Microsoft Word là chắc chắn sẽ được nhắc đến đầu tiên. Là một ứng dụng của bộ Microsoft Office, hơn một ...

Thursday, September 26, 2019

Cài đặt Module cho website drupal - Để website trở nên mạnh mẽ

Modules trong Drupal là các chức năng được các nhà phát triển xây dựng sẵn, người dùng chỉ việc chọn các Modules phù hợp với website của mì...

Monday, September 23, 2019

5 lý do nên sử dụng Drupal so với WordPress

Nó có ý nghĩa tại sao chúng thường được gộp lại với nhau. Cả hai đều miễn phí sử dụng, có một thư viện các plugin và mô-đun rộng để thêm ch...

Saturday, September 21, 2019

Hướng dẫn tạo một kiểu nội dung mới trong Website drupal 8

Mặc định khi tạo website, Drupal tự động tạo ra 1 cấu trúc tin bài gồm các trường tiêu đề tin, nội dung tin, thẻ, hình ảnh đại diện tin. Với...