Saturday, October 20, 2018

FRMS Checker 1.3.4 ngày 02/11/2018

Phiên bản này thêm chức năng khôi phục lịch sử lô gốc 2014 cho những lô tạo mới để sửa lổi Topo khó nhai. Nếu bạn chưa biết chức năng khôn...

Monday, October 15, 2018

Hướng dẫn mua tên miền (Domain), Webhosting trên hostinger.vn bằng tiền kỹ thuật số (tiền ảo)

Bài này giới thiệu 2 việc: Thứ nhất: Giới thiệu cách để sở hữu 1 tên miền (domain) - Dành cho ai muốn học làm website, muốn có 1 tên miền...

Saturday, October 13, 2018

Hướng dẫn sửa lổi Topo cho lô rừng bằng cách tạo lô mới và khôi phục lại lịch sử dòng lịch sử lô gốc.

Trong bản FRMS 3.0.6 có một chức năng khác phiên bản trước ( 1.4, 2.0) là khi tạo mới lô rừng, nếu lô đó trùng tên với lô trước đó thì dòng...

Thursday, October 11, 2018

Hướng dẫn xuất dữ liệu diễn biến rừng thành Shapefile và mở trong Mapinfo

Nhiều anh chị sau khi xuất xuất dữ liệu ra Shapefile bằng FRMS checker OK những sau đó dùng Qgis chuyển sang Tab rồi mở trên Mapinfi lại khô...

Wednesday, October 10, 2018

Những lổi hay gặp khi cập nhật diễn biến trong FRMS - Phần 1

Trong quá trình cập nhật diễn biến bằng phần mềm FRMS, có nhiều anh chị không để ý đến một số thao tác cập nhật, những thao tác này sau đó s...

Tuesday, October 9, 2018

Cập nhật diễn biến rừng từ những thay đổi của ảnh vệ tinh

Video này hướng dẫn cách để mọi người có thể tìm các biến động về rừng thông qua ảnh về tinh, trên cơ sở đó thực hiện kiểm tra và cập nhật d...

Hướng dẫn tạo lô mới từ lớp 3 loại rừng (Mapinfo) và cập nhật diễn biến

Mục tiêu của video là hướng dẫn mọi người biết cách sử dụng chức năng COPY và PASTE trong QGIS để copy không gian của 1 lô rừng từ lớp 3 loạ...

Monday, October 8, 2018

FRMS Desktop 3.0.6 phiên bản phát hành ngày 4/9/2018 bởi Cục Kiểm lâm

Có nhiều bạn vẫn hỏi mình link tải phiên bản FRMS desktop 3.0.6. Hiện tại bản mới nhất được phát hành ngày 4/9/2018 bởi Cục Kiểm lâm và c...

Wednesday, October 3, 2018

FRMS Converter Tool 3.0.7

Tải về tại:  https://drive.google.com/open?id=15w7r3SzmcWdlYArAI3rrrMUgf2OeSXl0 Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu FRMS và đưa lên máy chủ t...