Showing posts with label Hosting. Show all posts
Showing posts with label Hosting. Show all posts

Monday, October 15, 2018

Hướng dẫn mua tên miền (Domain), Webhosting trên hostinger.vn bằng tiền kỹ thuật số (tiền ảo)

Bài này giới thiệu 2 việc: Thứ nhất: Giới thiệu cách để sở hữu 1 tên miền (domain) - Dành cho ai muốn học làm website, muốn có 1 tên miền...