Showing posts with label QGis. Show all posts
Showing posts with label QGis. Show all posts

Tuesday, June 27, 2023

Hướng dẫn tạo mới dự án trên QGIS và đồng bộ lên Qfield

  Video này sẽ hướng dẫn mọi người tạo 1 dự án trên QGIS, đưa các lớp vector vào và đồng bộ lên QfieldCloud để có thể sử dụng điện thoại thu...

Wednesday, June 21, 2023

Hướng dẫn thêm toạ độ XY vào bảng dữ liệu thuộc tính trong QGIS

  Vídeo này sẽ hướng dẫn cách thêm toạ độ XY vào bảng thuộc tính của một lớp điểm (point) với các hệ toạ độ khác nhau bằng công cụ Add X/Y f...

Monday, June 19, 2023

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ VN2000 hội nhập của các tỉnh vào QGIS 3.0

Bước 1: Kéo về dưới, tìm đến Tỉnh mà bạn muốn thêm hệ toạ độ vào QGIS 3.0 Bước 2: Mở QGIS 3.0, Vào menu Settings chọn Custom Projections Bướ...

Sunday, April 12, 2020

Hướng dẫn sử dụng công cụ Spreadsheet layers thay thế cho công cụ XY tool.

Hôm nay mình dùng QGIS 3.6 muốn add một lớp vector dưới dạng file excel. Lúc trước thì mình dùng QGIS 2.14 thì có cái XY Tool mà giờ tìm hoà...

Monday, October 7, 2019

Làm sao để trộn nhiều layer trong QGIS thành 1 layer duy nhất

Trong quá trình làm việc, đôi khi mình nhận dữ liệu bản đồ từ các đơn vị dưới dạng từng file bản đồ riêng biệt (thường được lưu theo từng xã...

Friday, March 1, 2019

Làm sao để hiện Google Satellite trên QGIS 2.18 và 3.0 ?

Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách show ảnh vệ tinh trên QGIS 2.18 hoặc 3.0 Đầu tiên vào QGIS Trong cửa sổ Brow...

Friday, November 9, 2018

Hướng dẫn chọn lô hàng loạt trên QGIS với công cụ Select Within

Bài này hướng dẫn mọi người cách chọn lô rừng hàng loạt để cập nhật diễn biến bằng công cụ Select Within trong QGIS. Trường hợp là các bạn ...

Thursday, September 13, 2018

Thêm tên chủ rừng vào bảng thuộc tính lô rừng trong phần mềm FRMS

Một số anh chị hỏi tôi làm sao để đưa tên chủ rừng vào bảng thuộc tính lô rừng trong phần mềm FRMS, hiện tại có vài cách để thực hiện nhưng ...

Friday, August 31, 2018

Hướng dẫn cách tạo lô mới đúng quy trình trong phần mềm FRMS

Trong quá trình cập nhật diễn biến, việc vẽ một lô rừng mới trên bản đồ là thao tác thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên có một số anh chị v...

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ vào phần mềm FRMS

Đối với những máy cài phần mềm FRMS mới, hoặc cập nhật lên phiên bản phần mềm mới thì chúng ta cần làm 2 việc: Thứ nhất là tải dữ liệu về l...

Wednesday, August 29, 2018

Các bước cần nhớ khi thực hiện chia tách lô rừng trong phần mềm FRMS

www.nguyenxuandai.xyz - Chia tách lô trong phần mềm FRMS là một công việc thường xuyên được người dùng sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình sử...