Thursday, November 29, 2018

Hướng dẫn sử dụng chức năng Xóa các lịch sử lô trùng lặp trong hệ thống

FRMS Checker Tool 1.3.6 ngày 29/11/2018 và chức năng xóa các lịch sử trùng lặp để giảm dung lượng cho cơ sở dữ liệu. Chức năng này chỉ dà...

Wednesday, November 28, 2018

Friday, November 16, 2018

Tải dữ liệu tài nguyên rừng từ công cụ VNFRDownloader và thêm vào FRMS đúng tọa độ

Một số anh chị bảo sau khi tải dữ liệu từ công cụ VNFRDownloader và add vào phần mềm FRMS thì không khớp, lệch tọa độ. Video này sẽ hướng dẫ...

Sunday, November 11, 2018

Tâm sự tháng 11/2018 - FRMS Checker thực ra có từ bao giờ?

Nhiều người hỏi sao cái FRMS Checker hữu ích mà giới thiệu cho anh em muộn vậy? Thực ra anh Checker Tool này có khá là lâu lắm rồi, từ hồi m...

Saturday, November 10, 2018

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng VNFRDownloader

VNFRDownloader hay còn gọi là DDT (Đi đi ti - tên do anh Cố vấn trưởng đặt) là công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng được Tổng cục Lâm nghiệp ...

Mã lệnh xuất số liệu theo nhóm chủ rừng - cấp huyện, tỉnh

Hôm trước thống kê số liệu rừng theo các nhóm chủ rừng ở từng xã, giờ là lệnh thống kê theo từng huyện hoặc tỉnh nhé. Tải script  ...

Friday, November 9, 2018

Hướng dẫn chọn lô hàng loạt trên QGIS với công cụ Select Within

Bài này hướng dẫn mọi người cách chọn lô rừng hàng loạt để cập nhật diễn biến bằng công cụ Select Within trong QGIS. Trường hợp là các bạn ...

Tuesday, November 6, 2018

Khi Lãnh đạo cần báo cáo về chủ rừng và cái kết .... đắng

Trước tiên phải nói rằng không có hệ thống phần mềm nào có thể đáp ứng đủ yêu cầu về báo cáo của người dùng, chỉ có 1 số hữu hạn báo cáo đượ...

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo

Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển san...

Sunday, November 4, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Xã, cấpTỉnh

2 SQL Script tiếp theo sẽ lấy số liệu của biểu 3 ở cấp xã và cấp Tỉnh Mọi người chú ý một số chổ cần sửa trong Script để lấy dữ liệu của đơ...

Saturday, November 3, 2018

Cách sửa lổi lệch báo cáo 2A so với báo cáo kiểm kê

Có nhiều trường hợp dẫn đến việc biểu 2A trong phần mềm FRMS không đúng với báo cáo kiểm kê của Tỉnh. Một trong những nguyên nhân đó là việc...

FRMS 3.0.6 ngày 20.10.2018

Phiên bản ngày 20.10.2018 cơ bản giống bản ngày 4.9.2018 nhưng được xóa trắng hết dữ liệu bên trong nên khi tải lần đầu không còn bị hỏi này...

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Huyện

Tiếp theo Serial xuất số liệu báo cáo bằng lệnh SQL sẽ là biểu rất được mọi người quan tâm.  BIỂU 3 - TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ Biểu này có 3 g...