Showing posts with label Khác. Show all posts
Showing posts with label Khác. Show all posts

Monday, February 10, 2020

21 CÂU HỎI ĐÁP CỦA WHO VỀ CORONAVIRUS

Ngày 6.2, Bộ Y tế chính thức công bố 21 câu hỏi-đáp về coronavirus của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trong đó, ngoài việc hướng dẫn phòng ngừ...