Wednesday, January 30, 2019

Một số mẹo hay trong nhân gian lưu lại phòng khi cần dùng đến

Một số meo hay lưu lại phòng khi cần dùng đến Tag: Chảy máu cam - chay mau cam Tag: Côn trùng đốt - con trung dot T...

Tuesday, January 29, 2019

Nguyên nhân và Cách kiểm tra sai số liệu đầu kỳ trong FRMS

Hiện tại là thời điểm báo cáo số liệu tài nguyên rừng của các đơn vị lên Cục Kiểm lâm và Tổng cục Lâm nghiệm. Về cơ bản tôi thấy ở một số...

Thursday, January 3, 2019

Hướng dẫn tìm kiếm những lô rừng trồng cây đặc sản

Hi mọi người,  bài này sẽ hướng dẫn mọi người cách để xuất ra được lớp các lô rừng có trồng cây đặc sản (lô trồng rừng thuần loài và hỗn loà...

Wednesday, January 2, 2019

Xuất lớp thành shapefile với 2 chữ số thập phân ở các trường số

Happy new year 2019! Lâu rồi không viết gì trên blog, hôm nay ngày đầu năm lại có 1 anh hỏi vấn đề này nên viết lên đây để các anh em khác...