Thursday, January 3, 2019

Hướng dẫn tìm kiếm những lô rừng trồng cây đặc sản

Hi mọi người,  bài này sẽ hướng dẫn mọi người cách để xuất ra được lớp các lô rừng có trồng cây đặc sản (lô trồng rừng thuần loài và hỗn loài), trường hợp trồng hỗn loài thì chỉ xét nếu cây đặc sản là loài chính (có nghĩa là được chọn đầu tiên). Ví dụ: 54+120 thì tìm ra được, nhưng 120+54 thì lại không tìm được (54 là Điều).

OK giờ tiến hành làm nhé,

Thực ra thì cũng đơn giản thôi, mình cho các câu lệnh, mọi người copy bỏ vào phần lọc rồi thay đổi lại mã tỉnh, mã huyện hoặc mã xã là xong. Sau khi có được lớp kết quả thì lưu thành shapefile mà sử dụng nhé.

Các bước làm như sau:


Trước tiên vào bộ lọc của lớp lô rừng


Ở trong bộ lọc copy lệnh lọc dán vào, tùy theo yêu cầu lọc trong xã, huyện, tỉnh mà lấy điều kiện cho đúng nhé. Bấm kiểm tra để xem lệnh lọc đúng chưa.


Số lô rừng trả về theo điều kiện lọc của chúng ta. Nếu lệnh lọc chuẩn thì bấm OK để trả kết quả về lớp bản đồ.


Sau khi có kết quả ở lớp bản đồ, ta phóng đến lớp đế tìm đến các lô rừng vừa được lọc ra.


Chọn vào các lô rừng để kiểm tra kết quả


Lưu thành lớp shapefile cây đặc sản để sử dụng nhé.

Lệnh lọc trong 1 xã:
split_part(tree_spec_code,'+',1) in (select cast(tree_spec_code as varchar) from TREE_SPECIE where special_product=1) and
commune_code = 20129 

Lệnh lọc trong 1 huyện:
split_part(tree_spec_code,'+',1) in (select cast(tree_spec_code as varchar) from TREE_SPECIE where special_product=1) and
commune_code in (select commune_code from COMMUNE where district_code=558)

Lệnh lọc trong 1 tỉnh:
split_part(tree_spec_code,'+',1) in (select cast(tree_spec_code as varchar) from TREE_SPECIE where special_product=1) and
commune_code in (select commune_code from COMMUNE where district_code in (select district_code from DISTRICT where province_code=54))

Xong, chúng mọi người thành công nhé !

Video hướng dẫn


Tag: loc cac cay dac san
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment