Thursday, September 19, 2019

Tạo mới 1 danh mục trong Website Drupal

Trong quá trình thiết kế website drupal, có 1 số trường dữ liệu bạn có phép người dùng chọn giá trị thay gì người dùng tự nhập giá trị tùy ý vào. 

Ví dụ nếu bạn làm 1 website để hiển thị danh sách các bộ phim mới thì 1 trong những trường dữ liệu đối với thông tin phim là phim đó thuộc thể loại gì? Hành động, Tình Cảm, Chiến đấu, Lịch Sử ... hoặc 1 trường khác là Đạo diễn. Để tránh việc nhập sai tên Đạo diễn phim khi  cập nhật Phim mới, bạn có thể tạo ra cho người dùng 1 danh sách các đạo diễn có sẵn để người dùng khi cập nhật có thể chọn tên đạo diễn trong danh sách.

Để tạo 1 danh mục trong Website Drupal chúng ta làm như sau:


Bước 1: Chọn vào phần Structure (cấu trúc) --> TaxonomyBước 2: Trong phần Taxonomy chọn vào Add vocabulary (Thêm 1 danh mục mới)

Bước 3: Đặt tên cho danh mục mới (ở đây ta đặt tên Thể loại phim), phần Decription (mô tả) không có dấu * nên có thể có giá trị hoặc không. sau đó bấm Save để lưu tên danh mục mới


Bước 4: Một thông báo là danh mục mới đã được tạo, Ta bấm tiếp Add term (thêm mới các giá trị cho danh mục) nô na hiểu là vậy.

Bước 5: Nhập vào các giá trị của danh mục Thể loại phim (ở đây các giá trị ta cần cho người dùng lựa chọn là Phim Hành Động, Phim Tình Cảm, Phim Kinh Dị ....), nhập URL alias rồi bấm Save. (Các giá trị khác không bắt buộc)

Phần URL alias là đường dẫn của danh mục này, phần này ta có thể ghi tiếng việt không dấu, bắt bầu bằng dấu '/'. mọi người mới làm cứ làm theo, sau này có 1 bài nói về cái này.

Bước 6: Tiếp tục nhập các giá trị khác của danh mục Thể loại phim vào
Sau khi nhập xong ta có 1 danh sách như trên, danh sách này có thể được sửa đổi, thêm xóa tùy ý.

Bước 7: Tương tự như danh mục thể loại ta tạo thêm 1 danh sách Đạo diễn phim


Như vậy việc tạo 1 danh mục và nhập các giá trị vào đã được tiến hành xong, bài sau mình sẽ chia sẻ cách để tạo 1 cấu trúc dữ liệu bài viết phim có các trường dữ liệu sử dụng các danh mục đã tạo ở trên.

Chúc các bạn thành công!

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment