Wednesday, October 10, 2018

Những lổi hay gặp khi cập nhật diễn biến trong FRMS - Phần 1

Trong quá trình cập nhật diễn biến bằng phần mềm FRMS, có nhiều anh chị không để ý đến một số thao tác cập nhật, những thao tác này sau đó sẽ ảnh hưởng đến số liệu báo cáo. Ví dụ như nhiều anh chị đối chiếu diễn biến năm 2018, diện tích chăm sóc rừng trồng là 100ha (ngoài ra ko có diễn biến gì khác làm tăng diện tích rừng trồng) nhưng vào báo cáo lại thấy nó tăng so với cuối kỳ 2017 là 120ha. Các chỉ số khác như đất trống hoặc đất trồng núi đất lại giảm đi đúng với số mà rừng trồng tăng lên.

Lổi này có vài khả năng có thể kể ra như:

1: Khi cập nhật diễn biến, các anh chị thiết lập loại đất loại rừng cuối kỳ không chính xác.
- Ví dụ: làm diễn biến trồng mới từ mã LĐLR 82, thay vì LĐLR cuối kỳ 72 thì anh chị chọn nhầm vào mã 60 làm tăng diễn tích rừng trồng cuối kỳ.
- Lổi này cũng ít xảy ra và cũng dễ phát hiện. Ta chỉ cần in biểu 8A kiểm tra lại LĐLR đầu kỳ và cuối kỳ của từng diễn biến là có thể phát hiện ra ngay.

2. Không khôi phục lại trạng thái trước đó cho lô rừng khi xóa diễn biến.
- Trường hợp này anh chị nào làm nhanh rất hay quên và cũng khó kiểm soát nó trong FRMS.
- Ví dụ. Người dùng làm diễn biến chăm sóc hoặc chỉnh sửa số liệu từ rừng trồng chưa thành rừng (mã 72) lên rừng trồng trên núi đất (mã 60) sau khi làm xong thì báo cáo chuẩn, nhưng sau đó vì 1 lý do nào đó (cập nhật sai lô hoặc ....) người dùng vào lịch sử diễn biến để xóa diễn biến chăm sóc đi.
Lưu ý là khí người dùng xóa diễn biến chăm sóc thì loại đất loại rừng hiện tại của lô rừng vẫn còn là 60 nên nếu người dùng không tiến hành khôi phục lại lịch sử trước diễn biến thì trạng thái lô rừng đó đầu kỳ đang mã 72 tự động được chuyển sang mã 60 mà không có diễn biến nào để đối chiếu.
- Đối với những trường hợp thế này người dùng phải kiểm tra bằng Checker Tool
Vào mục kiểm tra tính hợp lệ các lô rừng không có diễn biến

Chọn Huyện (hoặc xã) cần kiểm tra, chọn năm diễn biến mới nhất, xác định vấn đề 1 - Loại đất loại rừng thay đổi nhưng không có diễn biến


Các lô rừng được tìm thấy, ghi nhớ Xã, tiểu khu, khoảnh, lô để vào QGis kiểm tra

Chọn lô rừng được tìm thấy trong QGIS

Kiểm tra lại và vào lịch sử khôi phục lại trạng thái cho lô rừng

Anh chị nào đọc bài này xong thì nhớ khi làm diễn biến tránh mấy trường hợp này ra nhé.

(Còn tiếp...)

Tag: kiem tra loi nguoi dung

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment