Tuesday, October 9, 2018

Cập nhật diễn biến rừng từ những thay đổi của ảnh vệ tinh

Video này hướng dẫn cách để mọi người có thể tìm các biến động về rừng thông qua ảnh về tinh, trên cơ sở đó thực hiện kiểm tra và cập nhật diễn biến vào trong phần mềm FRMS.

Video được thực hiện bởi anh Nguyễn Thanh Trà (tra.formis@gmail.com)


Tag: anh ve tinh, cap nhat dien bien rung
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

1 comment: