Saturday, October 20, 2018

FRMS Checker 1.3.4 ngày 02/11/2018

Phiên bản này thêm chức năng khôi phục lịch sử lô gốc 2014 cho những lô tạo mới để sửa lổi Topo khó nhai.

Nếu bạn chưa biết chức năng không phục lịch sử gốc 2014 để làm gì, xem bài viết:
Hướng dẫn sửa lổi Topo cho lô rừng bằng cách tạo lô mới và khôi phục lại lịch sử dòng lịch sử lô gốc.
Link tải về:


Hướng dẫn:

Khởi động vào FRMS Checker chọn Menu lệnh


Chọn lô cần không phục lịch sử lô gốc 2014 (lô này là lô xử lý lổi Topo bằng cách vẽ lại lô mới)

Nếu Lô chọn không có lịch sử gốc 2014 máy sẽ báo lổi

Nếu có lô gốc 2014 máy sẽ tiến hành khôi phục lại trạng thái cho để lô mới và lô cũ nhận nhau

Sau khi xong ta vào lịch sử lô thì thấy có lô gốc 2014.


Lổi Topo được sửa thành công

Tag: sua loi topo, khoi phuc lich su 2014

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment