Tuesday, December 11, 2018

Hướng dẫn xuất lớp bản đồ của 1 loại diễn biến theo năm

Bài viết này hướng dẫn mọi người cách xuất các lô rừng có diễn biến trong năm thành 1 lớp dưới dạng shapefile.

Có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Mở bản đồ chuyên đề theo năm chọn bản đồ các loại diễn biến, sau đó vào bộ lọc thực hiện lọc lại diễn biến mà mình muốn. (Cách này sẽ làm việc với lớp lịch sử lô rừng)

Cách 2 (khuyên dùng): Cách này chính xác 100% vì làm việc trực tiếp với lớp lô rừng và diễn biến bằng cách lọc các lô rừng trong lớp lô mà có tồn tại diễn biến trong năm.

Để thực hiên đầu tiên chúng ta phải ghi nhớ mã các loại diễn biến để đưa vào điều kiện lệnh lọc.

Cách thực hiện:

Cách 1: 

- Mở bản đồ chuyên đề


- Chọn bản đồ chuyên đề theo các loại diễn biến


- Bản đồ chuyên đề xuất hiện- Thiết lập lại bộ lọc (chỉ lọc loại diễn biến mình mong muốn) bằng việc thêm điều kiện loại diễn biến vào.


- Thêm điều kiện vào cho bộ lọc để hiển thị các lô rừng có diễn biến được chọn


- Lưu lớp lịch sử lô thành shapefile


- Duyệt và chọn lưu thành Shapefile


- Ta có được lớp bản đồ diễn biến.Video hướng dẫnCách 2 (Khuyên dùng):

- Chọn lớp lô rừng và thiết lập lại bộ lọc cho lớp để hiển thị danh sách các lô có 1 loại diễn biến nào đó.

- Thay đổi lệnh lọc cho phù hợp với yêu cầu.


Các giá trị: 21661: Mã xã - 31: Diễn biến chăm sóc - 2017: năm phát sinh diễn biến
Người dùng thay đổi tùy theo yêu cầu của mình.

Copy lệnh ở đây và dán vào bộ lọc:
plot.commune_code = 21661 and (commune_code, compt_code, sub_compt_code, plot_code) in 
(select commune_code, compt_code, sub_compt_code, plot_code from forest_monitoring 
where change_type_id=31 and date_part('year',date_time)=2017)

- Sau khi có kết quả, ta tiến hành lưu thành Shapefile để có lớp diễn biến mong muốn.Video hướng dẫn


Tuy các lệnh ở bộ lọc nhìn phức tạp hơn nhưng tôi khuyên bạn nên dùng cách này vì nó cho kết quả chính xách 100%.

Nếu bạn dùng chức năng lưu thành nhiều lần có thể gây nên hiện tượng treo phần mềm, phải khởi động lại QGIS.

Chúc các bạn thành công.

Tag: xuat lop ban do dien bien
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment