Monday, December 3, 2018

Một số quy trình cập nhật được thiết kế theo dạng card cho anh em nào chưa có.

QUY TRÌNH CẬP NHẬT DIỄN BIẾN BẰNG HÌNH ẢNH
(Hỗ trợ các anh em đào tạo hoặc cập nhật diễn biến)
1. Quy trình cập nhật hàng loạt diễn biến từ thứ 1 đến thứ 5 (trong danh sách diễn biến).


2. Quy trình cập nhật hàng loạt diễn biến từ thứ 6 đến thứ 8 (trong danh sách diễn biến).Chổ này có thể thấy sự khác nhau giữa 5 diễn biến đầu và 3 diễn biến tiếp theo chỉ là bước nhập thông tin cho lô rừng ở Tab đặc điểm rừng (3 diễn biến sau không có bước này, chỉ cập nhật ở Tab Diễn biến)

3. Quy trình cập nhật thay đổi 3 loại rừng (diễn biến số 7, nó nằm trong  3 loại diễn biến trên nhưng làm riêng ra để anh em dễ hình dùng vì diễn biến này nhiều người cập nhật)4. Quy trình thêm lô mới (sau đó bổ sung lô này vào quy hoạch 3 loại rừng)
Chổ này chú ý không cập nhật giá trị QUY HOẠCH khi tạo lô là OK5. Khôi phục lô bị xóa (cái này quá dễ không cần giải thích nhiều)6. Quy trình chia tách lô.7. Cập nhật diễn biến từng lô cho 5 diễn biến đầu (1-5)8. Quy trình cập nhật diễn biến từng lô từ diễn biến số 6 đến số 8Mọi người xem xong đừng để cập nhật bị sai nữa nhé.


Tag: quy trinh cap nhat

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment