Saturday, December 8, 2018

Các lổi người dùng thường gặp phải trong quá trình nhập diễn biến rừng vào phần mềm FRMS

Trong quá trình nhập diễn biến vào phần mềm FRMS, một số anh chị vì chưa quen với phần mềm đã thực hiện nhập số liệu vào không đúng quy trình, gây sai thông tin của lô rừng làm lệch số liệu báo cáo.
Dưới đây là một số hình ảnh trong slide để mọi người tham khảo, nghiên cứu để không phạm các lổi trong quá trình nhập.

Các lổi này hầu hết đều có thể kiểm tra được bằng Checker Tool, chỉ có 1 lổi trong này không dùng Checker Tool để kiểm tra được là lổi cuối cùng của bài này: Người dùng xóa diễn biến đã được nhập trước đó gây sai báo cáo đầu kỳ. với lổi này người dùng phải có bộ dữ liệu năm trước, xuất diễn biến của dữ liệu hiện tại ra so sánh lại để xem có gì thay đổi không, nếu thừa thì phải xóa đi, nếu thiếu bổ sung vào thì dữ liệu đầu kỳ mới có chính xác được.
Các hình ảnh được trích ra từ slide đào tạo, mọi người có thể tải về slide ở đây.

Tag: loi nguoi dung
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment