Tuesday, September 18, 2018

Sử dụng VB.net để kết nối và khai thác dữ liệu phần mềm FRMS

Hướng dẫn sử dung VB.net để kết nối và hiển thị thông tin trên Form
Đầu tiên tải các file cần thiết cho lần thực hành này:
Trong này có file Khaibao.vb, Ketnoi.vb, Mono.Security.dll Npgsql.dll
Thêm 1 dự án mới
Thêm Reference giúp kết nối đến Postgres

Chuyển qua phần Browse, chọn File Npgsql.dll và Mono.Security.dll , bấm OK


Thêm Modun Khaibao và KetNoi vào dự án
Chọn File Ketnoi.vb Khaibao.vb rồi bấm Add

Kéo 1 nút lệnh vào form

Set thuột tính Name và Text cho nó

Thêm 1 điều khiển Gridview vào form (dùng để hiển thị dữ liệu)


Đặt tên cho GridviewClick đôi vào nút lệnh vào viết lệnh cho sự kiện click trên nút lệnh đó.

Chạy chương trình để xem kết quả

Bấm thử vào nút lệnh xem nhé


Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment