Sunday, September 30, 2018

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng
Bài viết này có video.

Tình huống trong bài viết này là Tỉnh các anh chị đã thực hiện điều chỉnh ranh giới quy hoạch 3 loại rừng và các anh chị đã có file Mapinfo thay đổi ranh giới 3LR. Công việc của chúng ta là thêm lớp Mapinfo vào phần mềm theo dõi diễn biến, chồng lên lớp lô rừng hiện tại và lập các quy tắc để có thể thấy được sự thay đổi về quy hoạch 3 loại rừng của các lô rừng trong từng xã, qua đó kết hợp với công cụ cập nhật diễn biến hàng loạt, thực hiện cập nhật các lô có sự thay đổi giữa 2 lớp bản đồ.

Phần quan trọng nhất của việc làm này là các anh chị biết cách để thiết lập các quy tắc trong kiểu để hiển thị màu cho các loại rừng trong từng lớp, để hiểu được cách thiết lập quy tắc này, anh chỉ phải hiểu được trường quy định giá trị mục đích sử dụng của từng lớp (lớp lô rừng và lớp Mapinfo thay đổi 3 loại rừng)

OK, Ta bắt đầu nhé.
- Đầu tiên chọn xã anh chị cần cập nhật thay đổi 3 LR.

- Tiếp theo hiển thị bản đồ chuyên đề về mục đích sử dụng chính của lớp lô rừng.
Vào meuu Cập nhật diễn biến rừng, chon Tải bản đồ chuyên đề

Chọn tải bản đồ chuyên đề Mục đích sử dụng chính

- Lưu kiểu hiển thị màu 3 loại rừng của lớp chuyên đề Mục đích sử dụng chính

Kích phải chuột vào lớp lô rừng, chọn lệnh Tính chất

Trong Tab Kiểu, chọn Lệnh Kiểu và Lưu kiểu dạng Qgis

Chọn thư mục và đặt tên file kiểu cần lưu

Nhìn vào kiểu vừa lưu ta thấy rằng mỗi màu của một loại rừng được thiết lập 1 quy tắc, nó phụ thuộc vào giá trị của trường forest_func_sub_code trong bảng thuộc tính lô rừng. Nếu trường này nhận giá trị từ 1-4 thì các lô trên bản đồ hiển thị màu xanh da trời, nếu trường forest_func_sub_code nhận giá trị 5-8 thì màu của lô rừng trên bản đồ là xanh lá cây, nếu nhận từ 9-12 thì màu nâu nhạt. Nếu ngoài quy hoạch thì nhận màu trắng.
ta có thể thấy rõ giá trị trường này của các lô rừng trong bảng thuộc tính lô rừng


- Thêm lớp Mapinfo thay đổi 3 loại rừng vào để xem sự thay đổi so với lớp lô rừng.
Chọn thêm Vector, Duyệt tìm file mapinfo trên máy và OPEN.

Sau khi lớp xuất hiện thì lớp mới sẽ chồng đè lên lớp hiện tại, và chỉ có 1 màu duy nhất.
(Trường hợp không đè lên thì do sai hệ tọa đọ, chúng ta chọn lại hệ tọa độ cho 2 lớp. Nếu không được thì gỡ bỏ lớp Mapinfo, chọn hệ tọa độ cho lớp lô rừng rồi add lớp Mapinfo vào lại)
Kích phải lên lớp Map và chọn Tính chất

Bấm vào kiểu và Nạp kiểu cho lớp mới 

Chọn đến file kiểu trước đó ta lưu từ lớp lô rừng

- Vì trường thuộc tính của 2 lớp khác nhau. Ở lớp lô rừng quy định từ giá trị 1-12 của trường Forest_func_sub_code. Còn ở lớp Map thì quy định giá trị 1-3 của trường mdsd nên chúng ta phải thiết lập lại quy tắc hiển thị màu cho lớp Mapinfo
Kích đôi vào một dòng kiểu và gõ lại quy tắc hiển thị màu

Sau khi thiết lập xong quy tắc bấm OK để chấp nhận kiểu mới
Lưu ý: Nếu chúng ta muốn lưu kiểu này cho các lần mở sau thì sau khi định nghĩa lại quy tắc là tiến hành Lưu Kiểu mới lại nhé.
Bảng thuộc tính của lớp 3 loại rừng, trường mdsd nhận giá trị 1 hoặc 2 hoặc 3 quy định lô rừng tương ứng là loại phòng hộ, đặc dụng hay sản xuất.

Sau khi có quy tắc mới, 2 lớp bản đồ đề hiện lên chuyên đề mục đích sử dụng chính có màu 3 loại rừng giống nhau. Nhìn vào ta có thể thấy sự khác biệt, sự khác biệt các màu của 2 lớp trên một đơn vị diện tích lô chính là sự thay đổi 3 loại rừng trong quy hoạch.

Việc của người dùng còn lại là tiến hành chọn các lô có sự thay đổi, tiến hành cập nhật hàng loạt để chuyển đổi quy hoạch trong lớp lô rừng hiện có.

Một lưu lý là trước khi chúng ta thực hiện cập nhật phải kiểm lại lại thuộc tính loại đất loại rừng của các lô thay đổi, lô nào giống nhau thì mới cập nhật về cùng 1 mục đích nhé.
Ví dụ: Trong 1 vùng thay đổi từ phòng hộ về sản xuất, ta phải xem những lô rừng phòng hộ đó là rừng trồng hay tự nhiên để khi cập nhật ta chọn mục đích sử dụng là gỗ nhỏ hay gỗ lớn .... cho phù hợp.


Bài giảng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An


Tag: cap nhat thay doi 3 loai rung
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment