Monday, September 3, 2018

Báo cáo theo thông tư 26 trong phần mềm FRMS

Đầu tháng 9/2018, Dự án Formis II đã cập nhật hệ thống báo cáo mới theo thông tư 26 trên phiên bản phần mềm 3.0.6. Mọi người có thể sử dụng để phục vụ công tác báo cáo diễn biến năm 2018.

Đầu tiên khởi động Mođun báo cáo trong bảng điều khiển:
Lưu ý là phải khởi động Cơ sở dữ liệu trước tiên nhé

Đăng nhập tài khoản của bạn

Thay vì chọn báo cáo chuẩn như mọi khi, chúng ta chọn nhóm báo cáo theo thông tư 26

Chọn thời gian và báo cáo cần in ra và bấm In báo cáo
Biểu 1/MĐSD

Biểu 2/LCR

Biểu 3/ĐCPR

Biểu 4/NNBĐ

Hệ thống báo cáo này được được cái chuyên gia của Formis II và một số người có kinh nghiệm trong ngành test kết quả và góp ý để hoàn thiện, hiện tại đã có thể cho ra kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu người dùng trong quá trình sử dụng thấy có chổ nào chưa đúng với đơn vị mình thì có thể liên hệ với những anh chị ở KL Vùng để kiểm tra và fix cho phù hợp nhé.

Tag: in bao cao frms, thong tu 26

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment