Wednesday, June 21, 2023

Hướng dẫn thêm toạ độ XY vào bảng dữ liệu thuộc tính trong QGIS

 

Vídeo này sẽ hướng dẫn cách thêm toạ độ XY vào bảng thuộc tính của một lớp điểm (point) với các hệ toạ độ khác nhau bằng công cụ Add X/Y fields to layer trong QGIS.


Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment