Tuesday, June 27, 2023

Hướng dẫn tạo mới dự án trên QGIS và đồng bộ lên Qfield

 


Video này sẽ hướng dẫn mọi người tạo 1 dự án trên QGIS, đưa các lớp vector vào và đồng bộ lên QfieldCloud để có thể sử dụng điện thoại thu thập số liệu từ hiện trường và đồng bộ ngược lại QGIS.

Đây là bước đầu tiên, các video clip sau sẽ hướng dẫn cách thu thập số liệu từ Qfield.


Đồng bộ QGIS-Qfield

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment