Showing posts with label Drupal. Show all posts
Showing posts with label Drupal. Show all posts

Monday, September 2, 2019

Hướng dẫn thay đổi theme cho website drupal

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi theme (giao diện) cho một website drupal 8. Như đã nói ở bài trước, khi cài đặt drupal lần đầu tiê...

Sunday, September 1, 2019

Các thành phần chính trên giao diên website drupal

Sau khi cài đặt được website drupal và đăng nhạp với tài khoản quản trị, chúng ta sẽ có được giao diện như trên. Trước tiên ta thử tìm hi...

Thursday, August 29, 2019