Thursday, November 29, 2018

Hướng dẫn sử dụng chức năng Xóa các lịch sử lô trùng lặp trong hệ thống

FRMS Checker Tool 1.3.6 ngày 29/11/2018 và chức năng xóa các lịch sử trùng lặp để giảm dung lượng cho cơ sở dữ liệu.

Chức năng này chỉ dành cho một số ít đơn vị bị duplicate cái lịch sử lô rừng, các đơn vị khác không cần dùng đến.

Đầu tiên khởi động Checker Tool 1.3.6


Chọn chức năng [Xóa các lịch sử trùng lặp] trong phần [Các công cụ hữu ích]


Chọn đơn vị cần xóa các lịch sử trùng lặp, bấm nút Kiểm tra để hiện danh sách các lô bị trùng lịch sử.


Muốn xem chi tiết lịch sử của lô rừng nào thì chọn lô rừng đó và bấm Xem chi tiết lịch sử lô


Danh sách các lịch sử trùng lặp


Bấm Thực hiện xóa lịch sử trùng lặp 


Máy thực hiện xử lý và xóa, chỉ giữ lại 1 lịch sử duy nhất


Kết quả sau khi xóa lịch sử

Video hướng dẫn

 

Tag: xoa lich su trung lap
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment