Showing posts with label FRMS. Show all posts
Showing posts with label FRMS. Show all posts

Thursday, September 13, 2018

Thêm tên chủ rừng vào bảng thuộc tính lô rừng trong phần mềm FRMS

Một số anh chị hỏi tôi làm sao để đưa tên chủ rừng vào bảng thuộc tính lô rừng trong phần mềm FRMS, hiện tại có vài cách để thực hiện nhưng ...

Wednesday, September 5, 2018

Lọc và tìm kiếm nâng cao. Làm sao cho đúng ???

Bài này kiến thức khá là cũ so với những người làm lâu năm trên phần mềm FRMS, tuy nhiên do vẫn có một số các anh chị mới và một số anh chị ...

Tuesday, September 4, 2018

Khôi phục lô bị xóa đúng quy trình trong phiên bản 3.0 phần mềm FRMS

Trong quá trình sử dụng phần mềm FRMS có thể do vô tình hoặc cố ý mà lô rừng trên bản đồ bị xóa. Trước đây ở phiên bản 2.0 việc khôi phục lạ...

Monday, September 3, 2018

Báo cáo theo thông tư 26 trong phần mềm FRMS

Đầu tháng 9/2018, Dự án Formis II đã cập nhật hệ thống báo cáo mới theo thông tư 26 trên phiên bản phần mềm 3.0.6. Mọi người có thể sử dụng ...

Friday, August 31, 2018

Hướng dẫn cách tạo lô mới đúng quy trình trong phần mềm FRMS

Trong quá trình cập nhật diễn biến, việc vẽ một lô rừng mới trên bản đồ là thao tác thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên có một số anh chị v...

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ vào phần mềm FRMS

Đối với những máy cài phần mềm FRMS mới, hoặc cập nhật lên phiên bản phần mềm mới thì chúng ta cần làm 2 việc: Thứ nhất là tải dữ liệu về l...

Cập nhật hàng loạt các lô rừng cho nhóm diễn biến: Thay đổi chủ quản lý rừng; Thay đổi quy hoạch ba loại rừng; Chỉnh sửa dữ liệu

Bài trước tôi đã hướng dẫn các anh chị quy trình cập nhật hàng loạt diễn biến các lô rừng với các nhóm nguyên nhân: Khai thác gỗ; Biện pháp ...