Saturday, November 3, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Huyện

Tiếp theo Serial xuất số liệu báo cáo bằng lệnh SQL sẽ là biểu rất được mọi người quan tâm. 
BIỂU 3 - TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ

Biểu này có 3 giá trị cần phải sửa khi bạn thực hiện với số liệu của đơn vị mình. 1 là mã huyện, 2 giá trị khác là giá trị đến ngày in báo cáo
Ví dụ: in từ 01/01/2017 - 31/12/2017 thì chỉ cần nhập giá trị 31/12/2017 là được.Nếu chưa biết Sử dụng pgAdmin3 để thực thi lệnh SQL thì xem bài hướng dẫn ở đây  hoặc xem bài hướng dẫn chi tiết open 1 file có sẵn ở đây.

Thực hiện:

Bước 1: Mở pgAdmin3 (Ai chưa biết thì xem viết ở đây)

Bước 2: Open và chọn file Bieu3_huyen.sql


Bước 3: Sửa các giá trị cho phù hợp với yêu cầu xuất số liệu báo cáo


Kéo từ trên xuống và sửa lại giá trị cho phù hợp với yêu cầu


Sửa lại mã huyện của đơn vị


Ta có kết quả sau khi thực thi lệnh


Tag: tao bao cao bieu 3

Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment