Saturday, November 3, 2018

Cách sửa lổi lệch báo cáo 2A so với báo cáo kiểm kê

Có nhiều trường hợp dẫn đến việc biểu 2A trong phần mềm FRMS không đúng với báo cáo kiểm kê của Tỉnh. Một trong những nguyên nhân đó là việc số liệu kiểm kê Mapinfo của tỉnh bị sai logic.

Những sai sót này có thể không ảnh hướng đến số liệu báo cáo của Tỉnh nhưng khi tích hợp vào phần mềm FRMS thì nó làm số liệu của biểu 2A được tính toán khác đi và làm cho 2 biểu này dù cùng 1 dữ liệu nhưng lại cho ra kết quả khác nhau.

Video dưới là 1 ví dụ:Tag: sai chu rung
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment