Sunday, November 4, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Xã, cấpTỉnh

2 SQL Script tiếp theo sẽ lấy số liệu của biểu 3 ở cấp xã và cấp Tỉnh
Mọi người chú ý một số chổ cần sửa trong Script để lấy dữ liệu của đơn vị mình cho chính xác nhé.

Nếu chưa biết Sử dụng pgAdmin3 để thực thi lệnh SQL thì xem bài hướng dẫn ở đây  hoặc xem bài hướng dẫn chi tiết open 1 file có sẵn ở đây.

1. Đối với cấp tỉnh: Giống cấp huyện cần sửa 3 giá trị


2 giá trị ngày tháng và giá trị mã tỉnh
Ngày tháng này là ngày tháng cuối cùng muốn in báo cáo. Ví dụ 1/1/2017 đến 31/12/2017 thì nhập vào 31/12/2017

2. Đối với cấp xã cần sửa các giá trị sau:


Sửa lại mã xã cần xuất số liệu


Sửa lại ngày tháng và mã xã cần xuất số liệu ở thủ tục tăng và giảm diện tích


OK, giờ ta có nhóm lệnh xuất số liệu báo cáo 3 hoàn chỉnh từ cấp xã đến tỉnh rồi nhé, Hy vọng nó usefull đối với mọi người.
Tag: tao bao cao bieu 3
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment