Tuesday, November 6, 2018

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo


Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển sang Tab sẽ bị lỗi font. Để khắc phục được tình trạng này, chúng ta có thể sử dung phần mềm V5PFES của Viện Sinh Thái Tài nguyên và Môi trường được tích hợp trên phần mềm MapInfo để chuyển đổi font từ Unicode sang TCVN3. Mọi người có thể tải phần mềm theo đường link: http://ifee.edu.vn/vi/news/phan-mem/phan-mem-chi-tra-dvmtr-116.html và cài đặt, sau đó thực thực các bước thao tác như sau:
Khởi động V5PFES → v5PFES 3.6.2 (phiên bản hiện tại) →chọn chuan hoa du lieu DBR →Chuyen Font Unicode sang TCVN

          Chọn chuyển đổi shape file→mở tập tin shape file vừa được xuất dữ liệu →chọn kiểu mã chuyển đổi Unicode to TCVN3 → chọn đường dẫn lưu tập tin → chuyển đổi. Nếu thao tác thành công phần mềm sẽ báo chuyển đổi thành công.

Tiếp theo chúng ta sử dụng lệnh trên phần mềm MapInfo  hoặc phần mềm FME để chuyển định dạng từ shapefile sang tab. ở đây ta sử dụng FME như sau:
Mở FME → file → New, xuất hiện hộp thoại Create Workspace chọn Choose

Hộp thoại Generate Workspace: tại ô Reader chọn định dạng Shapefile, đường dẫn chứa tập tin và hệ tọa độ của tập tin shapefile vừa được chuyển font trên V5PFES; tại ô Writer chọn định dạng MapInfo Tab, đường dẫn lưu tập tin và hệ tọa độ cho tập tin được chuyển từ shapefile sang MapInfo Tab → OK.

Phần mềm sẽ thực hiện chuyển đổi định dạng

          Khi dao diện phần mềm thông báo như hình trên, chọn Run → Run Workspace     
                       


         Hộp thoại Translation Parameters xuất hiện như hình dưới đây, chọn đường dẫn lưu (nếu muốn thay đổi đường dẫn) →OK.         Thông báo chuyển đổi định dạng từ shapefile sang MapInfo Tab thành công          Mở MapInfo và chọn Tab file vừa được chuyển đổi để kiểm tra.Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment