Wednesday, November 28, 2018

FRMS Checker 1.3.6 ngày 29/11/2018

Công cụ kiểm tra dữ liệu FRMS ngày 29/11/2018

Tính năng cập nhật trong phiên bản mới:
- Cập nhât chức năng sửa lổi TOPO cho 1 lô và nhiều lô:

Cách thực hiện với 1 lô rừng:
- Chọn lô bị lổi TOPO (lưu ý không bật chế độ chỉnh sửa)
- Xem thông tin mã xã, tiểu khu, khoảnh, lô.
- Bật Checker Tool và chọn chức năng [Sửa lổi Topo]
- Ở Tab sửa từng lô: nhập vào mã xã, tiểu khu, khooảnh, lô cần sửa. Bấm Thực thi để chạy chỉnh sửa TOPO cho dòng lịch sử của lô được chọn.
- Qua Qgis, chọn lô và khôi phục lại lịch sử (lịch sử nào cũng được, tốt nhất là lịch sử gần nhất)

Cách sửa nhiều lô 1 lúc:
- Chọn các lô cần sửa (Giữ phím Ctrl và bấm chọn để chọn nhiều lô)
- Vào bảng thuộc tính, chọn các lô đang chọn
- Copy các dòng thuộc tính của lô được chọn và dán vào excel
(Lưu ý chổ này nếu phát sinh các dòng lổi trong quá trình dán thì xóa dòng đó đi)
- Lưu file excel lên ổ cứng
- Vào Checker Tool, Chọn chức năng sửa lổi Topo, Chọn qua Tab Sửa nhiều diễn biến.
- Chọn File Excel vừa lưu thành ở trên.
- Danh sách các lô cần sửa lổi Topo sẽ được load lên trên danh sách
- Bấm Thực thi để sửa lổi trong lịch sử
- Quay lại Qgis, chọn lô cần sửa (từng lô một), khôi phục lại 1 dòng lịch sử để sửa sửa.


Video Hướng dẫnTag: Topology, loi hinh hoc
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment