Friday, November 2, 2018

Biếu 6 cấp xã, cấp tỉnh bằng SQL command

Post tiếp lên 2 lệnh xuất biểu số 6 báo cáo chuẩn bằng lệnh SQL ra số liệu cấp xã và cấp tỉnh cho anh em.

Phương pháp thực hiện giống như cách tạo biểu 6 cấp huyện bằng lệnh SQL, chỉ khác ở chổ sửa lại mã tỉnh và mã xã trong lệnh SQL.

Tải lệnh SQL biểu 6 cấp xã ở đây

Tải lệnh SQL biểu 6 cấp tỉnh ở đây

1. Biểu 6 cấp tỉnh

Thời gian hiện báo cáo

Mã tỉnh của bạn

2. Biếu 6 cấp xã


Thay đổi mã xã và thời gian báo cáo
OK, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Xem hướng dẫn nếu tải không được.

Tag: tao bao cao bieu 6
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment