Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts

Saturday, December 8, 2018

Các lổi người dùng thường gặp phải trong quá trình nhập diễn biến rừng vào phần mềm FRMS

Trong quá trình nhập diễn biến vào phần mềm FRMS, một số anh chị vì chưa quen với phần mềm đã thực hiện nhập số liệu vào không đúng quy trìn...

Saturday, November 10, 2018

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng VNFRDownloader

VNFRDownloader hay còn gọi là DDT (Đi đi ti - tên do anh Cố vấn trưởng đặt) là công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng được Tổng cục Lâm nghiệp ...

Tuesday, November 6, 2018

Khi Lãnh đạo cần báo cáo về chủ rừng và cái kết .... đắng

Trước tiên phải nói rằng không có hệ thống phần mềm nào có thể đáp ứng đủ yêu cầu về báo cáo của người dùng, chỉ có 1 số hữu hạn báo cáo đượ...

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo

Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển san...

Sunday, November 4, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Xã, cấpTỉnh

2 SQL Script tiếp theo sẽ lấy số liệu của biểu 3 ở cấp xã và cấp Tỉnh Mọi người chú ý một số chổ cần sửa trong Script để lấy dữ liệu của đơ...