Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn. Show all posts

Saturday, November 10, 2018

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng VNFRDownloader

VNFRDownloader hay còn gọi là DDT (Đi đi ti - tên do anh Cố vấn trưởng đặt) là công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng được Tổng cục Lâm nghiệp ...

Tuesday, November 6, 2018

Khi Lãnh đạo cần báo cáo về chủ rừng và cái kết .... đắng

Trước tiên phải nói rằng không có hệ thống phần mềm nào có thể đáp ứng đủ yêu cầu về báo cáo của người dùng, chỉ có 1 số hữu hạn báo cáo đượ...

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo

Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển san...

Sunday, November 4, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Xã, cấpTỉnh

2 SQL Script tiếp theo sẽ lấy số liệu của biểu 3 ở cấp xã và cấp Tỉnh Mọi người chú ý một số chổ cần sửa trong Script để lấy dữ liệu của đơ...

Saturday, November 3, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Huyện

Tiếp theo Serial xuất số liệu báo cáo bằng lệnh SQL sẽ là biểu rất được mọi người quan tâm.  BIỂU 3 - TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ Biểu này có 3 g...

Friday, November 2, 2018

Biếu 6 cấp xã, cấp tỉnh bằng SQL command

Post tiếp lên 2 lệnh xuất biểu số 6 báo cáo chuẩn bằng lệnh SQL ra số liệu cấp xã và cấp tỉnh cho anh em. Phương pháp thực hiện giống như ...

Thursday, November 1, 2018

Làm sao tạo ra biểu 6 báo cáo chuẩn cấp huyện bằng lệnh SQL

Bài viết này vừa giải quyết 1 phần thiếu sót của FRMS phiên bản hiện tại  (biểu 6 trong báo cáo chuẩn chưa đầy đủ các diễn biến) , vừa giúp ...